Kontakty

Jana Morávková ( maminka )                        Milan Morávek ( tatínek )
mob: +420 605 479 995                                mob: +420 604 262 863
email: jana.moravkova@volny.cz                 email: milan.moravek@volny.cz

Pokud by jste mi chtěli přispět na léčbu, můžete tak učinit. Mám účet u konto Bariéry, předem Vám děkuji.
Číslo účtu ( Konto Bariéry ): 777777222/0800        Variabilní symbol: 0956224654